Фотопоглед

Начало | Фотопоглед | Конвенция за правата на детето
Фотопоглед

Конвенция за правата на детето

|

Фотопоглед
Конвенция за правата на детето
Конвенция за правата на детето 1. Всеки човек под 18-годишна възраст има всички права,... 4. Държавите трябва да правят тези права достъпни за... 6. Всички деца имат правото на живот. Държавите трябва...
7. Всички деца имат правото на име и на гражданство.... 9. Децата не трябва да бъдат разделяни от родителите... 12. Децата имат право да дават своето мнение, когато... 14. Децата имат право да мислят и вярват, в каквото...
16. Децата имат право на лично пространство. Законът... 17. Децата имат право на достоверна информация от... 18. И двамата родители споделят отговорността за... 20. Държавата осигурява специална закрила и грижа за...
23. Децата с физически и умствени увреждания трябва да... 24. Децата имат право на висококачествена здравна... 28. Всички деца и млади хора имат право на основно... 29. Образованието трябва да развива до максимална...
31. Всички деца имат право да си почиват и да играят,... 32. Държавата трябва да защитава децата от работа,... 37. Децата, които нарушават закона, не бива да бъдат... 38. В случай на въоръжен конфликт, държавите не бива да...
41. Ако законите на определена страна защитават...