Лични данни

Начало | Лични данни
Политика за съхранение и ползване на личните данни в Az-Deteto.bg


Тук може да откриете политиката за съхранение и ползване на личните данни в Az-Deteto.bg. В случай на значителни промени, ще бъдете уведомени на посочения от Вас Email адрес или чрез известие в сайта.

Защитата на личните данни е основен приоритет за Az-Deteto.bg. Az-Deteto.bg се придържа към следните принципи:
(а) Az-Deteto.com се задължава да не разкрива, отдава или продава Вашата лична информация на трети страни с маркетингови цели
(б) Az-Deteto.com се задължава да не разкрива Вашата лична информация пред други потребители, без Вашето изрично съгласие

Информация

Регистрация
По време на регистрация, от Вас се изисква да предоставите: име, фамилия, адрес, Email адрес, потребителско име, парола и възраст. 

Cookies и Log файлове
Az-Deteto.bg използва cookies и log файлове. Информацията се използва за подобряване и персонализиране на услугите предлагани в Az-Deteto.bg

Комуникация
За функционирането на услугата е необходима комуникация между Вас и Az-Deteto.bg посредством Вашия Email.

Въпроси и Предложения
Ако имате въпроси или предложения относно политиката за съхранение и ползване на личните данни в Az-Deteto.bg може да ни изпратите Email на:
office@abcbg.com
или да се свържете с нас:
 
Az-Deteto.bg
„Никола Славков“ 41
1463 София, България
Телефон: +359 2 951 51 87