Тодор Бойков, 7г., Попово


Нона Спасова, 11г., Плевен


Светослав Бориславов, 9г., Попово


Нинка Недкова Кичукова, 13г., Пловдив


Виктория Ивайлова Николова, 8г., Русе


Моника Ивалинова Петкова


Моника Ивалинова Петкова


Снежана Росенова Димитрова


Силвия Саркис Алтънджиян, 12г., Бургас


Констанца Колева, 12г., Хасково


Десислава Димитрова, 12г., Кюстендил


Силва Гаро Гирагосян, 17 г., Бургас


Десислава Димитрова, 12г., Кюстендил


Рени Тодорова Колева, 11г., с.Анево


Мария-Йоана, 11г.


Даринка Андреева Караджова, 12г.,Свищов


Марио Димитров, 9., Кюстендил


Камелия Ангелова, 10г., Стара Загора


Десислава Димитрова, 12г., Кюстендил


Александра Александрова Кашкина, 10г., Пловдив


Венета Тодорова, 9г., Пловдив


Азис Фахри Местан, 12г., Асеновград


Христо Райдовски, 8 г., Смолян


Йоана Бориславова, 6г.,Попово


Нина Недкова Кичукова, 13г., Пловдив


Николина Аник Лазарова, 7г., Стамболийски


Селин Мехмедова, 6г., Попово


Лилиа Пачалова, 6 г., Стамболийски


Местан Фахри 15г.


Стела Иванова Иванова, 15 г., София


Лъчезара Панова, 3г., Русе