Двамата строители

Начало | Двамата строители

Двама строителя изпробват нова звукоизолирана стена:
- Светльо, чуваш ли ме?
- Не викай, виждам те.