новини детски

Начало | новини детски | Бургас става зелен – деца, родители и учители ще реализират мащабни екологични проекти

Бургас става зелен – деца, родители и учители ще реализират мащабни екологични проекти

Аз детето | 2016-05-11

Бургас става зелен – деца, родители и учители ще реализират мащабни екологични проекти

Община Бургас спечели няколко проекта по Националната кампания „За чиста околна среда – 2016“, с които ще се създадат различни условия за опазване на природата. Проектите ще се реализират в ОУ „А. Страшимиров“, ОУ „Ел. Пелин“, ОУ „Хр. Ботев“ – кв. „Долно Езерово“, ОДЗ №2 „Звездица“, ОДЗ № 15 „Моряче“, ЦДГ № 9 „Пламъче“ и ОДК.

Природозащитната инициатива, която ще се проведе в ОУ „Антон Страшимиров“, носи името „Град на хиляди криле“. Тя предвижда оформяне на екокът, който включва модел на естествената среда на местообитание на птиците. Чрез него учениците ще опознават по-задълбочено растителния и животински свят в региона. ОУ „Елин Пелин“ ще създаде интерактивна „зелена“ класна стая. В нея децата ще изследват източници на замърсяване на въздуха, водата и почвата, методите на пречистване на водата и преработване на отпадъците, тяхното рециклиране и разделно събиране. Инициативата, която ще се проведе в ОДЗ № 15 „Моряче“, носи името „Природата и аз“. Чрез нея ще бъде създаден екокът за обучение, отдих и спорт. Това ще даде възможност на децата да участват в занимания на открито. Те не само ще обогатят знанията им за природата, но ще подобрят двигателната им активност. В заниманията ще има възможност да се включат и родители.

Бургаското ОУ „Хр. Ботев“ – кв. „Долно Езерово“ ще има собствена „Зелена стая за научни забавления“. Кабинетът ще разполага с модерни образователни средства и технологии. Част от инициативата е създаването на постоянно действаща експозиция, която не само да представя експонати от живата и нежива природа, но и да стимулира дейности като наблюдение на обекти и явления, анализ и систематизиране на знания за природата. Екомузеят на ОУ „Хр. Ботев“ ще разполага с минипланетариум и модел на Бургаското езеро. Проектът на ОДЗ №2 по Националната кампания „За чиста околна среда – 2016“ предвижда изграждането на екопътека, по която ще има различни кътове. В тях децата ще имат възможността да усетят благотворното влияние от красотата на природата. Кътовете ще спомогнат и за създаване на пълноценно развитие на възпитателния процес по всички образователни направления.

Повече от 150 ученици и родители от школите на ОДК – Бургас ще работят заедно в дългосрочна природозащитна кампания. Тя включва засаждане на 15 дръвчета в дворното пространство на база „Изгрев“ на ОДК, акция за почистване на парк „Минерални бани“, освежаване на детска площадка в квартала, изработване на къщички за птици, открити уроци и други. Децата от ЦДГ №9 „Пламъче“ ще научат своя урок по опазване на околната среда като превръщат пластмасови бутилки в хранилки за птици. Това е начин у тях да се изградят навици за разделно събиране на отпадъци.

Основната цел на проектите е повишаване на екологичната култура на децата и изграждане на позитивни нагласи към света.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град