Бодливо животно

Начало | Бодливо животно

Учителят вдига ученик.
– Кажи ми наименованието на бодливо животно с четири букви!
– Отвесно или водоравно?